Persbericht

 

Brussel

Totstandkoming van een nieuwe federatie van brusselse gezondheidsinstellingen: GIBBIS

De CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van België) kondigen  de fusie aan van hun Brusselse activiteiten. Sinds 1 januari 2017 zijn die verenigd in de schoot van een nieuwe federatie onder de naam GIBBIS. Die afkorting staat voor Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé.

De naam en het logo van de nieuwe federatie weerspiegelen perfect haar tweetaligheid en haar Brussels karakter.

Dr. Patrick Gérard, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw GIBBIS: “Door de toenadering van onze beide organisaties, creëren we zo de federatie van actoren van de social profit sector van gezondheidsinstellingen in het Brussels Gewest. GIBBIS wordt zo de gesprekspartner bij uitstek van de politieke wereld, zowel op het Brussels als op het federaal niveau – en van de andere federaties van de Brusselse gezondheidssector.”

Deze toenadering versterkt tevens de Brusselse private social profit sector in het kader van de zesde staatshervorming.

Zo zal er beter rekening kunnen worden gehouden met de specificiteit van de leden van GIBBIS als Brusselse instellingen.

De huidige – allemaal Brusselse – leden van de CBI en de Brusselse leden van het VPZB worden automatisch lid van GIBBIS. Steunend op de sterke punten en de complementariteit van de twee vzws die haar samenstellen, zal GIBBIS zijn leden een nog meer gespecialiseerde dienstverlening kunnen aanbieden.

Operationeel werken de teams  van de CBI en van het VPZB reeds  sinds een aantal maanden volledig geïntegreerd  samen.

In het verlengde van de activiteiten van de CBI en van het VPZB, heeft de nieuwe federatie als taak

  • de verdediging van de waarden van de Brusselse private social profit gezondheidszorg: de kwaliteit van de zorg, de responsablisering van de verschillende actoren in de gezondheidszorg, de autonomie in het beheer en het toewijzen van de middelen in de gezondheidsinstellingen, de vrijheid van keuze van de patiënt, de therapeutische vrijheid, en de gelijke toegang tot de gezondheidszorg;
  • de vertegenwoordiging van haar leden bij  de overheden en de beslissingsorganen inzake gezondheidszorg, zowel op het Brussels  als op het federale niveau;
  • het aanbieden aan haar leden van opleidingen en gepersonaliseerde adviezen verbonden aan hun activiteiten.

GIBBIS stelt zich pluralistisch op. De federatie zal haar maatschappelijke rol vervullen met respect voor de levensbeschouwelijke, politieke en geloofsovertuiging van elk van haar leden.

 

Contact : 

Marjorie Gobert
0478 28 13 74 
marjorie.gobert@gibbis.be

Christian Dejaer
0473 76 88 81
christian.dejaer@gibbis.be

 

pdfPersbericht downloaden