GIBBIS is een vzw.

GIBBIS is gecreëerd in januari 2017 en is het resultaat van een toenadering tussen de CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg) en het VPZB (Verbond van de Private Ziekenhuizen van België) en het samenvoegen van hun activiteiten. Dit heeft geleid tot de oprichting van een unieke werkgeverskoepel van de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Gewest.

GIBBIS is:

  • de vertegenwoordiger bij uitstek van de private social profit gezondheidsinstellingen in Brussel
  • de gesprekspartner bij uitstek van de politieke wereld, zowel op het gewestelijke als federale niveau, en ook van de andere federaties van de Brusselse gezondheidssector.

pdfDe voorstellingbrochure downloaden

pdfPersbericht downloaden


44 instellingen