GIBBIS is in een groot aantal organen vertegenwoordigd.

Mandaten op federaal niveau

 • FOD Volksgezondheid – Nationale Raad van Ziekenhuizen
  • Afdeling Programmatie en Erkenning en zijn werkgroepen
  • Afdeling Financiering en zijn werkgroepen
  • Permanente Werkgroep Psychiatrie
 • FOD Volksgezondheid – Nationaal Paritair Comité Geneesheren-Ziekenhuizen
 • FOD Volksgezondheid – Federale Commissie Rechten van de Patiënt
 • RIZIV
  • Verzekeringscomité
  • Overeenkomstencommissies
   • Algemene ziekenhuizen
   • Psychiatrische ziekenhuizen
   • Initiatieven van beschut wonen
   • Psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Rustoorden en Rust- en verzorgingstehuizen
  • Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging
  • Commissie voor informatieverwerking
  • Profielencommissie (prestaties uitgevoerd binnen de ziekenhuizen)
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330)
  • Verstandhoudingscomité van de Werkgevers van de Gezondheidsdiensten
 • Fonds Maribel
  • Fonds Sociale Maribel 330
   • Kamer van de privé ziekenhuizen
   • Kamer van de sector bejaarden
   • Kamer van beschut wonen, medische huizen en dienst voor het bloed van het Rode Kruis
   • Kamer van de inrichtingen en diensten residuaire gezondheid
   • Kamer voor de revalidatiecentra
  • Fonds opleiding
   • Sociaal Fonds  van de Privé Ziekenhuizen
   • Sociaal Fonds van de Gezondheidsinrichtingen en - diensten
   • Sociaal Fonds van bejaarden
  • Instituut Functieclassificatie (IF-IC)
  • Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IVG)
  • Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen (FE.BI)
  • Pensioenfonds van de federale non-profit sector
 • Andere
  • UNISOC
  • Koningin Fabiolafonds voor de geestelijke gezondheid – Adviescomité

Mandaten op gewestelijk en communautair niveau

 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC)
  • Commissie voor de Gezondheid – Afdeling Ziekenhuizen
  • Commissie voor de Gezondheid – Afdeling Geestelijke Gezondheid
  • Commissie voor de Gezondheid – Afdeling Instellingen en Diensten voor bejaarden
  • COCOF van Brussel-Hoofdstad – afdeling huisvesting
  • Overlegplatform voor de Geestelijke Gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • GDT Conectar
 • BRUXEO
 • PAQS