GIBBIS is in een groot aantal organen vertegenwoordigd.

Op federaal niveau

Kabinet Minister van volksgezondheid

Tripartiete groep (werkgevers-vakbonden-kabinet): opvolging van het sociaal akkoord

FOD Volksgezondheid

Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
° Permanente WG individuele financieringsdossiers
° WG verandering behandeling individuele dossiers
° WG operatiekwartier
° WG dagziekenhuis
° WG wijzigingen BFM
° WG boekhoudkundige instructies
° WG Finhosta
° WG gegevensinzameling PerOne
° WG zorgpersoneelfonds
° WG sociale akkoorden (IFIC)
° WG BMUC
° WG cyberveiligheid
° WG COVID-19-compensaties
° WG administratieve vereenvoudiging
° WG prioritaire noden
° WG modaliteiten herziening 2020
° WG BFM en netwerken
° WG NMR-deprogrammatie
° WG programmatie bedden
° WG statuut sui generis artsen-specialisten in opleiding
° WG experts - begeleidingscomité ICD10
° Permanente WG voor pilootprojecten chronische ziekte geïntegreerde zorg

Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen
° WG medische raad ziekenhuizen
° WG artsen-specialisten in opleiding

Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen – Verzoeningsbureau

Federale Commissie "Rechten van de patiënt"

Overlegorgaan 107 volwassenen

COMSMEA

RIZIV

Verzekeringscomité

Overeenkomstencommissie algemene ziekenhuizen/VI

Overeenkomstencommissie Ziekenhuizen en psychiatrische diensten/VI

Transversale overeenkomstencommissie voor de geestelijke gezondheidszorg

Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging

Begeleidingscomité hervorming van de nomenclatuur

Commissie voor Informatieverwerking

Profielencommissie (verstrekkingen uitgevoerd in de ziekenhuisinrichtingen)

Overlegcomité eHealth

WG Ereloonsupplementen van Artsen-Ziekenfondsen

Ad hoc WG van Artsen-Ziekenfondsen (zeldzame kankers)

Kamer van eerste instantie - Nederlandse dossiers in behandeling

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)

Verstandhoudingscomité van de Werkgevers

Sociale Fondsen

Sociaal Maribel Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)
° Kamer Sociale Maribel voor de private ziekenhuizen
° Kamer Sociale Maribel voor de RO/RVT's
° Kamer Sociale Maribel voor de revalidatiecentra
° Kamer Sociale Maribel voor de IBW, Rode Kruis, medische huizen
° Kamer Sociale Maribel Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten

Sociaal Fonds voor Private Ziekenhuizen

Sociaal Fonds voor de ROB's en RVT’s

Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Inter-Fonds

Instituut voor Functieclassificatie (IFIC)
° Raad van bestuur
° Algemene vergadering
° Federale stuurgroep
° Technische WG

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen (FE.BI) – raad van bestuur en algemene vergadering

Spaarfonds 330 – algemene vergadering

Federaal Pensioenfonds – bureau, raad van bestuur, algemene vergadering en comité financiële controle

UNISOC

Algemene vergadering

WG sociaal recht

Kabinet van de staatssecretaris voor digitalisering

WG economie

KCE

Raad van bestuur

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)

Practice Group Health

Op regionaal en communautair niveau – Brussel

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Bureau van de commissie van de gezondheidszorg

Commissie van de gezondheidszorg – afdeling ziekenhuizen

Commissie van de gezondheidszorg – afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Permanente overlegcommissie niet-dringende ziekenvervoer

Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (COCOF)

Afdeling huisvesting

IRISCARE

Algemeen beheerscomité
° WG Budget

Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen

Technische commissies: commissie voor preventie en eerstelijnszorg, commissie voor geestelijke gezondheidszorg, commissie voor opvang en afhankelijkheid, geestelijke gezondheidszorg, commissie voor personen met een handicap

Gebruikersraad (overheidsopdrachtencentrale)

Overlegplatform voor de Geestelijke gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSANO

Algemene vergadering

BRUXEO

Algemene vergadering

Raad van bestuur

Bureau

WG non-profitakkoord

WG sociaal recht       

Brupartners

WG sociale zaken en gezondheid

WG institutionele hervormingen

PAQS

Brussels Platform eHealth

ASSOCIATIE IN BRUSSEL VOOR BETER EVENWICHT TIJDENS TEWERKSTELLING (ABBET)

Algemene vergadering van raad van bestuur

Op niveau van de Federatie Wallonië-Brussel

Planningscommissie voor het medisch aanbod in de Franse gemeenschap

Gezondheidsnetwerk Leuven – UCLouvain

 

GIBBIS – pdfEthisch charter te respecteren bij de uitoefening van een mandaat namens GIBBIS