De sleutelwoorden van GIBBIS voor ons dagelijks handelen zijn:

Verenigen - Vertegenwoordigen - Informeren - Adviseren - Voorstellen

GIBBIS is de pluralistische werkgeverskoepel van de openbare en de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GIBBIS heeft als opdracht:

  • zijn leden vertegenwoordigen tegenover de overheden en beslissingsorganen inzake gezondheidszorg, zowel op gewestelijk als op federaal niveau, en een invloed hebben op de besluitvorming
  • de waarden van de zorginstellingen in de openbare en private social profit sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigen: de kwaliteit van de zorg, de responsabilisering van de verschillende actoren in de gezondheidszorg, de autonomie in het beheer en het toewijzen van middelen in de gezondheidsinstellingen, de vrijheid van keuze voor de patiënt, de therapeutische vrijheid en de gelijke toegang tot gezondheidszorg
  • A lot of people play different online games everyday. I prefer this the best payout online casino canada resource which provides the full information. I think that the highest payout online casino is the best choice for every player.
  • adviezen, analyses, opleidingen en informatie delen met zijn leden in functie van hun noden
  • een geest van partnerschap en samenwerking tussen de leden uitdragen, alsook het delen van expertise en kennis

GIBBIS drukt zijn opinies in alle vrijheid uit.

GIBBIS werkt vaak samen met de politieke verantwoordelijken en de diverse bevoegde administraties, in de brede zin van het woord.