Nota GIBBIS programmatie

Programmatie van het ziekenhuiszorgaanbod: rekening houden met de Brusselse context

De programmatie van het ziekenhuisaanbod maakt het mogelijk om het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag. Dit instrument moet flexibel zijn, om het aanbod te kunnen spreiden rekening houdend met de specifieke behoeften van de zorggebieden en hun patiënten.

GIBBIS heeft geanalyseerd hoe bij de verdeling van deze federale programmatie kan rekening gehouden worden met de specifieke Brusselse context, om het Brusselse zorgaanbod af te stellen op de zorgvraag en kwaliteitszorgte blijven garanderen. Geïnteresseerd? Lees dan zeker onze nota.

Zoals altijd wil GIBBIS een constructieve gesprekspartner zijn. Wij blijven dan ook beschikbaar om hierover verder in discussie te treden met alle betrokken stakeholders. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze coördinator algemene ziekenhuizen, Mathilde Coëffé.

We wensen u veel leesplezier.

pdfDocument downloaden